Vi är Branschvinnare!

AVVATechs mål är att genom kundfokus, ständig utveckling, hög kompetens och ansvarstagande skapa värde och en trevlig resa för alla involverade – medarbetare, leverantörer, underentreprenörer, ägare, beställare, slutanvändare m.fl. – detta är onekligen ett kvitto på att vi gör en hel del saker rätt.

Låt oss fortsätta vårt goda samarbete och bidra till att utveckla VA-branschen ytterligare!