Inlägg av Andreas Dahlner

Pilotanläggning slamhantering

AVVATech utför pilotstudier och optimering av slamhanteringar. Hur ska man veta om slamhanteringen man har idag är den mest miljövänliga, kostnadseffektiva eller driftsäkraste? Det enklaste är att göra en utredning tillsammans med oss på AVVATech Vatten & Miljöteknik. Vi har en bred erfarenhet av att installera slamavvattningsutrustning med kringutrustning från i princip alla olika tillverkare […]

Nya slamskrapor Sandholmen ARV

Sandholmen avloppsreningsverk som är en del av Piteå Renhållning & Vatten AB (PIREVA) har sex sedimenteringsbassänger varav fyra uppfördes 1971 och utökades med två nya 1986.Idag är sedimenteringsbassängerna försedda med linskrapor för att skrapa slammet till slamfickor för vidare bortpumpning. De gamla linskraporna skall demonteras och bytas ut mot nya kedjeskrapor som både skrapar slammet […]

Förbättrad slutpolering Öresundsverket

AVVATech har på uppdrag åt NSVA påbörjat arbetet med att rusta upp slutpoleringen på Öresundsverket vilken består av ett block med tolv sandfilter. Verket tar emot i genomsnitt 55 000 kubikmeter vatten varje dygn. Med nytt filtermedia (sand och antracit) i rätt mängd och med nya bottendysor kommer kapacitet och funktion återställas. Planering pågår och […]

Vi är Branschvinnare!

AVVATechs mål är att genom kundfokus, ständig utveckling, hög kompetens och ansvarstagande skapa värde och en trevlig resa för alla involverade – medarbetare, leverantörer, underentreprenörer, ägare, beställare, slutanvändare m.fl. – detta är onekligen ett kvitto på att vi gör en hel del saker rätt. Låt oss fortsätta vårt goda samarbete och bidra till att utveckla […]

Sjöbo ARV

AVVATech Vatten & Miljöteknik har fått i uppdrag av Sjöbo kommunatt renovera befintlig inloppspumpstation med tre nya snäckpumpar för inkommande avlopp. I leveransen ingår även förbehandling av avloppsvattnet med två nya rensgaller utrustade med tvättpress för att öka rensets torrhalt. I entreprenaden ingår byggnadsarbeten såsom renoveringsarbeten, betongarbeten och anpassning av befintliga kanaler i inloppspumpstationen för […]

Nytt vattenverk i Brantafors

I samverkan med Ronneby Miljö & Teknik bygger AVVATech Brantafors nya vattenverk Befintligt vattenverk i Brantafors byggdes 2009 med kapacitet för rening av råvatten från Brantafors vattentäkt beläget i Bredåkra deltat och leverans av dricksvatten. Förutsättning var att anläggningen skulle försörja halva Ronneby tätort utöver Kallinge tätort vid eventuella driftstörningar för Ronnebys ordinarie vattenförsörjning. År […]

VD Claes

Äntligen är Claes Rudenholm tillbaka på AVVATech Vatten & Miljöteknik som vår nya VD! Claes kommer närmast från Nordic Water och med sina drygt 20 år i VA-branschen, bl.a. på Purac och Sweco, är vi övertygade om att han tillsammans med vår personal, styrelse samt våra kunder och ägare kan leda AVVATech till en ännu […]

Ramavtal Sinfra Processutrustning för reningsverk

AVVATech har nu ramavtal för leverans av Processutrustning till reningsverk via Sinfra (Svensk Inköpscentral för Infrastruktur). Med ett brett utbud av processutrustning och kringtjänster för vatten- och avloppsvattenrening kvalificerades sig AVVATech med högst poäng av samtliga anbudsgivare vilket medför att de kommuner och organisationer som är anslutna till Sinfra på ett enkelt sätt kan avropa […]

Tillbaka från semestern med nya projekt

Det har varit lite dåligt med uppdateringar på vår hemsida angående nya projekt som vi kontrakterat under våren och sommaren. Men även vi på AVVATech behöver ha lite semester och nu kommer vi tillbaka uppvilade och redo för att komma igång igen med alla våra roliga projekt. Sedan senaste uppdateringen från den trevliga VA Mässan […]

AVVATech Vatten & Miljöteknik expanderar

Utbyggnaden av vårt kontor går framåt och är snart är allt klart med tre nya fina kontorsrum så vi kan välkomna nya engagerande medarbetare när de inser hur kul det är att jobba med vatten & avloppsvattenrening på AVVATech.Om du är nyfiken på att arbeta hos oss så skicka gärna in en ansökan eller slå […]