ENERGIEFFEKTIV LUFTNING

EFFEKTIV BIOLOGISK RENING

Välkommen till AVVATech Vatten & Miljöteknik AB och vår resa tillsammans med våra kunder mot ett mer miljövänligt samhälle med bra lösningar för renare och friskare vatten till alla.

AVVATech är ett företag med både spetskompetens samt breda erfarenheten för säkra och kostnadseffektiva leveranser av alla typer av anläggningar för vattenrening och avloppsrening.

Självklart är vi certifierat i enlighet med ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 för högsta kvalitets och miljömedvetenheten i projekten.