Industri

Inom industrin används stora mängder vatten där ett rent vatten för produktionen samt en miljöriktigt hantering av avloppsvattnet är en förutsättning för hållbara affärer.

AVVATech Vatten & Miljöteknik kan erbjuda skräddarsydda lösningar för råvattenrening, avloppsvattenbehandling och återvinning av vatten och avlopp i processen.

Med stor erfarenhet inom Papper & Massaindustri samt andra industrisegment och branscher kan vi erbjuda processlösningar och maskinutrustning som är anpassade just för er verksamhet. Vi har spetskompetens bland annat inom följande områden:

• Mekanisk, kemisk och biologisk rening av avloppsvatten
• Behandling av råvatten, kondensat och avsaltningsanläggningar
• Blåsmaskiner och luftarsystem för olika industrier och vatten
• Dimensionering och val av maskinutrustning för bärarprocesser
• Sedimenteringsbassänger och skrapor för olika applikationer
• Rör och maskindimensionering enligt SSG standard