Håkan Persson
VD
Dir 040 10 50 71
Mob 070 721 00 53

Andreas Dahlner
Försäljningsansvarig
Dir 040 10 50 72
Mob 070 721 00 54

Hans Carlsson
Processpecialist
Dir 040-10 50 79
Mob 070-721 80 50

Mattias Berggren
Projektledare
Dir 040-10 50 78
Mob 070-721 91 70

Jonas Håkansson
Projektledare
Dir 040-10 50 73
Mob 070-721 00 68

Mathias Jönsson
Projektledare
Dir 040-10 50 74
Mob 070-721 00 38

Andreas Lindström
Konstruktör
Dir 040-10 50 77
Mob 070-721 03 66

Anders Löwenstierna
Projektledare
Dir 040-10 50 75
Mob 070-721 90 65

Anders Newin
Konstruktör
Dir 040-10 50 76
Mob 070-721 06 26

Mattias Persson
Konstruktör
Mob 070-721 02 42