Claes Rudenholm
VD
Dir 040-10 50 70
Mob 070 884 06 30

Håkan Persson
Försäljningsansvarig
Dir 040-10 50 71
Mob 070 721 00 53

Hans Carlsson
Processpecialist
Dir 040-10 50 79
Mob 070-721 80 50

Mattias Berggren
Projektledare
Dir 040-10 50 78
Mob 070-721 91 70

Jonas Håkansson
Projektledare
Dir 040-10 50 73
Mob 070-721 00 68

Mathias Jönsson
Projektledare
Dir 040-10 50 74
Mob 070-721 00 38

Andreas Lindström
Projektledare
Dir 040-10 50 77
Mob 070-721 03 66

Andreas Dahlner
Projektledare
Dir 040-10 50 72
Mob 070 721 00 54

Anders Löwenstierna
Projektledare
Dir 040-10 50 75
Mob 070-721 90 65

Anders Newin
Konstruktör
Dir 040-10 50 76
Mob 070-721 06 26

Mattias Persson
Konstruktör
Mob 070-721 02 42