Förbättrad slutpolering Öresundsverket

AVVATech har på uppdrag åt NSVA påbörjat arbetet med att rusta upp slutpoleringen på Öresundsverket vilken består av ett block med tolv sandfilter.

Verket tar emot i genomsnitt 55 000 kubikmeter vatten varje dygn.

Med nytt filtermedia (sand och antracit) i rätt mängd och med nya bottendysor kommer kapacitet och funktion återställas.

Planering pågår och arbetena beräknas klara i slutet av året.

Vi ser fram emot ytterligare ett trevligt samarbete med NSVA!