Nya slamskrapor Sandholmen ARV

Sandholmen avloppsreningsverk som är en del av Piteå Renhållning & Vatten AB (PIREVA) har sex sedimenteringsbassänger varav fyra uppfördes 1971 och utökades med två nya 1986.
Idag är sedimenteringsbassängerna försedda med linskrapor för att skrapa slammet till slamfickor för vidare bortpumpning.

De gamla linskraporna skall demonteras och bytas ut mot nya kedjeskrapor som både skrapar slammet på botten av sedimenteringsbassängerna samt skrapa eventuellt flytslam mot nya motordrivna dekanteringsrännor som leder bort flytslammet från ytan.

Under projektet, skall PIREVA i egen regi, renovera upp betongen i sedimenteringsbassängerna för att öka livslängden på anläggningen.

Projektet har startat och kommer att pågå fram till sommaren 2024.