Pilotanläggning slamhantering

AVVATech utför pilotstudier och optimering av slamhanteringar. Hur ska man veta om slamhanteringen man har idag är den mest miljövänliga, kostnadseffektiva eller driftsäkraste?

Det enklaste är att göra en utredning tillsammans med oss på AVVATech Vatten & Miljöteknik.

Vi har en bred erfarenhet av att installera slamavvattningsutrustning med kringutrustning från i princip alla olika tillverkare som är aktiva på den svenska marknaden. Vi har installerat och driftsatt centrifuger, skruvpressar, silbandspressar, avvattningsbord och slamtrummor. Vi har installerat och driftsatt olika polymerstationer för flytande eller granulatpolymer med varierande doseringspunkter med direkt dosering eller mekaniska inblandning. Vi har installerat torrslampumpning till silo eller till en slamplatta med kort eller långa ledningar som behövt både polymerinbladning samt system med tryckluft. Vi har installerat transportörer eller transportörkedjor till flera containers där inte torrslampumpning varit optimalt. Vi har installerat kompletta slamsilos eller containersystem med slutna transportcontainers för lagring och kvittblivning av slam.

Vi har helt enkelt en bred erfarenhet från verkligheten hur de olika delsystemen fungerar tillsammans och hur man får en bra och kostnadseffektiv slamhantering hos just er.

Kontakta oss så kan vi ta ett möte för att gå igenom era förutsättningar och hur vi kan hjälpa er med er slamhantering!