Sölvesborg

Ombyggnation Sölvesborgs ARV

AVVATech har erhållit uppdrag av Sölvesborgs Energi & Vatten att förbättra flödeshantering och slamhantering på Sölvesborgs avloppsreningsverk.
Projektet omfattar bland annat ny betongkanal, möjlighet till förbipumpning av höga flöden, utrustning för styrning och sektionering av flöden, förbättrad returslampumpning och flytslamsystem samt flyslamluftning.

Projektet utförs som en totalentreprenad och kommer pågå fram till december 2024.