Sjöbo ARV

AVVATech Vatten & Miljöteknik har fått i uppdrag av Sjöbo kommun
att renovera befintlig inloppspumpstation med tre nya snäckpumpar för inkommande avlopp. I leveransen ingår även förbehandling av avloppsvattnet med två nya rensgaller utrustade med tvättpress för att öka rensets torrhalt.

I entreprenaden ingår byggnadsarbeten såsom renoveringsarbeten, betongarbeten och anpassning av befintliga kanaler i inloppspumpstationen för att passa den nya utrustningen.

Projektet utförs som en totalentreprenad med el och styrinstallationer och beräknas vara klart under hösten 2024.