Skrapa

Skrapar in en ny order

Plötsligt händer det. AVVATech har fått i uppdrag att leverera och montera 8 st kedjeskrapor till sedimenteringsbassänger vid ett avloppsreningsverk i södra Sverige. De befintliga skraporna har skrapat på och gjort ett gott jobb de senaste decennierna men behöver byta ut mot nya energieffektiva skrapor.

Det är totalt åtta stycken 50 meters sedimenteringsbassänger som skall uppgraderas. För att även optimera förbehandlingen som består av fällning och flockning så skall de befintliga grindomrörarna bytas ut och ersättas med 32 st nya toppmonterade omrörare.

Projektet har startat och kommer att färdigställas under 2024.