Kylig installation av AVVATech

AVVATech fortsätter att leverera maskinutrustning till Pappers & Massaindustrin. I den aktuella leveransen skall fyra nya Kyltorn med kringutrustning såsom fundament, serviceplattformar och rörsystem levereras. Anläggningen kommer att vara i drift året runt och skall kyla ner avloppsvatten före den biologiska reningen så att temperaturen blir optimal för den biologiska processen.

Projektet har startat och byggnadsarbeten kommer att påbörjas under våren och montage av de nya kyltornen kommer att ske under hösten 2024.