Nytt reningsverk

Nytt avloppsreningsverk i Löberöd!

AVVATech Vatten och Miljöteknik skall som underentreprenör med ansvar för maskin- och processlösning tillsammans med AF Bygg Syd uppföra ett nytt reningsverk åt VA Syd i Löberöd.

Projektering pågår och etablering sker efter sommaren. Det nya verket byggs parallellt med det befintliga som kommer vara i drift under hela byggtiden. Mot slutet av sommaren 2025 driftsätts det nya och det befintliga verket rivs i sin helhet.

Det nya reningsverket består av inloppspumpstation, mekanisk rening med rensavskiljning och renshantering, sandfång och sandtvätt, biologisk behandling i två SBR reaktorer med möjlighet till kemfällning.