Ramavtal Sinfra Processutrustning för reningsverk

AVVATech har nu ramavtal för leverans av Processutrustning till reningsverk via Sinfra (Svensk Inköpscentral för Infrastruktur).

Med ett brett utbud av processutrustning och kringtjänster för vatten- och avloppsvattenrening kvalificerades sig AVVATech med högst poäng av samtliga anbudsgivare vilket medför att de kommuner och organisationer som är anslutna till Sinfra på ett enkelt sätt kan avropa processutrustning direkt från AVVATech utan att genomgå en tidsödande förstudie eller offentlig upphandling.

Välkomna att kontakta oss om ni vill veta vad detta kan betyda för just er organisation.

Mer info kan ni hitta på Sinfra – Processutrustning för reningsverk samt på Cirkulation – Sinfra växer på processutrustning.